студент, комсомол и просто красавец. (kostzer) wrote in we_love_alevium,
студент, комсомол и просто красавец.
kostzer
we_love_alevium

́Н́о́в́о́е́! ́д́в́и́ж́е́н́и́е! ́п́и́с́а́т́ь! ́в́с́е! ́б́у́ќв́ы! ́с! ́у́д́а́р́е́н́и́е́м! ́ќа́к! ́и́х! ́п́р́о́и́з́н́о́с́и́т! ́в́е́л́и́ќи́й! ́а́л́е́в́и́у́с!
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 10 comments